uniwersytet-3-wieku.jpg

Aktualności

Kino Rialto

Kino Rialto zaprasza na Filmowy Klub Seniora. 

http://www.kinorialto.poznan.pl/nasze-cykle/filmowy-klub-seniora/

Z legitymacją ATW korzystają Państwo z ulgi na bilety. 

 
Strony: 1 

Powrót do listy