Aktualność myśli Marksa w XXI wieku

O konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Aktualność myśli Marksa w XXI wiekuCel konferencji

Zasadniczym celem konferencji jest podjęcie refleksji na temat aktualności bądź nieaktualności wybranych obszarów myśli Karola Marksa. Pierwszym obszarem analizy aktualności myśli marksowskiej będzie teoria ekonomiczna. 

 

 • Czy posługując się ,,kapitałem'' możemy wyjaśnić przyczynę kryzysu ekonomicznego zaistniałego w 2008 roku ?
 • Czy fenomen globalnej koncentracji kapitału prowadzącej do prób ustanowienia kapitalistycznego niewybieralnego rządu światowego przez instytucje takie jak Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy dało się przewidzieć w oparciu o teorię ekonomiczną Marksa?
 • Czy problem transformacji pogrzebał marksistowską ekonomię?
 • Czy sposób analizy społecznej zaproponowany przez XIX wiecznego rewolucjonistę i teoretyka nadal może pomóc w wyjaśnieniu świata, w jakim żyjemy?
 • Czy marksowską kategorię proletariatu powinien zastąpić prekariat?
 • Czy materializm dialektyczny pozwala przewidywać i wyjaśniać zjawiska?
 • Czy krytyka systemu filozoficznego Marksa przeprowadzona przez Leszka Nowaka była zasadna?
 • Ostatnim obszarem myśli Marksa poddanym pod debatę będzie teoria państwa.
 • Czy marksowski podział na państwo polityczne i państwo ekonomiczne , może być pomocny przy zrozumieniu działań hegemona na obecnej scenie międzynarodowej jakim są Stany Zjednoczone?
 • Czy ludobójstwo w ZSRR i Chińskiej Republice Ludowej zdyskredytowało na zawsze marksistowski model państwa?
 • Kto więc miał rację w sporze o państwo Karol Marks czy Michał Bakunin ?
 • Jedno jest pewne Marks był wielkim myślicielem w swojej epoce, jednak czy jest nam nadal potrzebny?

Miejsce konferencji:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Ważne daty:

 • 31.01.2014 – Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami;
 • 03.02.2014 – Informacja dotycząca przyjęcia referatów
 • 30.03.2014 – Termin nadsyłania gotowych tekstów w postaci artykułów (objętość: 1 – 1,5 arkusza wydawniczego)
 • 18.04.2014 – Konferencja

Informacje dodatkowe:

Opłata konferencyjna: 100 zł (nr konta bankowego zostanie podany osobom, których propozycje referatów zostaną zaakceptowane)

Wszystkie teksty referatów, o ile uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii zbiorowej w postaci publikacji elektronicznej lub tradycyjnej.

Zgłoszenia wraz z abstraktami według wzoru należy przesyłać drogą elektroniczną do 15. 02. 2014 r. na adres kierownika naukowego: marcindachtera@gmail.com

Pobierz formularz zgłoszeniowy 

Pobierz program konferencji

 

Kierownik naukowy konferencji: Marcin Dachtera - marcindachtera@gmail.com

Sekretarz konferencji: Mateusz Pazdej – mateusz.pazdej@wp.pl

Opiekun naukowy konferencji: dr Mariusz Baranowski – mariusz.baranowski@wsnhid.pl