ATW5.jpg

Akademia Trzeciego Wieku

Akademia III Wieku szczyci się dziesięcioletnią tradycją i jest jedną 

z większych inicjatyw tego typu w Poznaniu. 

Oferta skierowana jest do osób 50+, zarówno aktywnych,  
jak i nieaktywnych zawodowo. Stwarzamy możliwość do zdobywania
i doskonalnia wiedzy w różnych obszarach, rozwijania pasji oraz poprawy kondycji fizycznej.

Nasi wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach. Współpracują z nami od lat, a słuchacze cenią sobie ich zaangażowanie i metody nauczania. 

Oprócz zajęć i wykładów proponujemy naszym słuchaczom wycieczki jedno
i kulkudniowe, wydarzenia organizowane na uczelni oraz dodatkowe warsztaty. 

Zależy nam, aby Akademia była miejscem spotkań i zawierania nowych znajomości. Promowowanie aktywności i integracja środowiska to dla nas najważniejsze cele. 

Wszystkie zajęcia (poza Nordic Walking oraz Aqua gimnastyką) odbywają się w siedzibie Collegium Da Vinci przy ul. Kutrzeby 10 w centrum Poznania.

 

 

 

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 NA SEMESTR LETNI ROZPOCZYNAJĄ SIĘ

5 LUTEGO 2018

ZAPRASZAMY !!!

 

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO:

 • Rekrutacja: 4-29.09.2017 r.
 • Inauguracja: 6.10.2017 r.
 • Przerwy świąteczne w semestrze zimowym:

30.10-3.11.2017 r.

20.12.2017 r.-2.01.2018 r.

 • Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni: 5.02-2.03.2018 r. 
 • Przerwy świąteczne w semestrze letnim:

28.03.3.04.2018 r.

30.04-4.05.2018 r. 

 • Zakończenie roku akademickiego: 1.06.2018 r. 


* W dniach wolnych od zajęć Biuro ATW nieczynne.

 

 • Oferta ATW skierowana jest do osób w wieku 50+.

 • Zajęcia wszystkich sekcji odbywają się raz w tygodniu wg planu.

 • Zajęcia w sekcjach są dodatkowo płatne, zgodnie z tabelą opłat.

 • Wykłady dla wszystkich słuchaczy ATW odbywają się w każdy piątek, w godz. 10.00-11:30 w sali A004 lub A001. 

 • Wykłady objęte są opłatą członkowską.

 • Zajęcia odbywają się w budynku "Altum" i nowym skrzydle - "Novum", do którego przejście znajduje się za portiernią w budynku "Altum".

 • Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie CDV przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu (poza basenem).

 • Budynek CDV wyposażony jest w windy.

 • Każdy słuchacz otrzymuje legitymację Akademii Trzeciego Wieku w Collegium da Vinci w Poznaniu, która uprawnia do uczestnictwa we wszystkich wykładach ATW, imprezach i spotkaniach organizowanych przez CDV oraz do korzystania z rabatów przygotowanych przez partnerów Akademii.

 • Słuchacz ATW może korzystać z nowoczesnej i stale zwiększającej swój księgozbiór Biblioteki, znajdującej się w gmachu Uczelni na poziomie -1.

 • Słuchacze mogą uczestniczyć w wykładach otwartych i wydarzeniach proponowanych przez CDV.

 • Słuchacze mają możliwość korzystania z wycieczek i dodatkowych spotkań, organizowanych w trakcie trwania roku akademickiego.

 • Do dyspozycji słuchaczy Akademii jest również uczelniany barek.

 • Każdy słuchacz może korzystać z parkingu na tyłach budynku Uczelni.

 

Kwestie organizacyjne regulują: 

 

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 NA SEMESTR LETNI ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 5 LUTEGO 2018

ZAPRASZAMY !!!


Aby zapisać się na zajęcia należy złożyć następujące dokumenty:

Zapisu można dokonać:

 • osobiście,
 • pocztą tradycyjną,
 • pocztą elektroniczną,
 • poprzez Formualrz rekrutacyjny (poniżej, pod przyciskiem "Zapisz się"-dostępny od 4.09.2017).

OPŁATY: 


Opłaty należy wnosić na numer konta ATW:

Collegium Da Vinci
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
31 1750 1019 0000 0000 1283 7917 (Raiffeisen Bank)

(w tytule przelewu należy podać NAZWĘ ZAJĘĆ oraz IMIĘ I NAZWISKO)

 

pobierz formularz płatności w formacie WORD

     

Informujemy, że nie ma możliwości zapłaty za zajęcia w Biurze ATW.    

 

Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimalnej liczby uczestników.
O przyjęciu do wybranej sekcji decyduje kolejność zgłoszeń.

CENNIK:

 • opłata rekrutacyjna: 20 zł (jednorazowa, dotyczy tylko nowych słuchaczy)
 • opłata członkowska do wybru: semestralna - 60 zł lub roczna - 100 zł (obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy)
 • opłaty za sekcje (zgodnie z cennikiem, wnoszone semestralnie)
SEKCJA ilość godzin cena za semestr

eSTS -eStrada Trochę Starszych - NOWOŚĆ

20

210 zł

Ikonopisanie (wszystkie materiały w cenie) - NOWOŚĆ

24

250 zł

Pracownia rękodzieła artystycznego - NOWOŚĆ 20 130 zł

Koło literackie - NOWOŚĆ

20  ---

Aqua gimnastyka

10 

150 zł

Brydż

20

125 zł

Gimnastyka z elementami jogi

20 125 zł 

Gimnastyka zdrowotna

10 100 zł

Nordic Walking

20

125 zł

Taniec w kręgu

20

125 zł

Trening kondycji

20 125 zł

Tai chi

20

125 zł

Zumba Gold

10

100 zł

Język angielski

20

140 zł

Język hiszpański

20

140 zł

Język niemiecki

20

140 zł

Język rosyjski

20

140 zł

Jezyk włoski

20

140 zł

Dzieje społeczno-polityczne Europy

20

125 zł

Jak patrzeć na dzieło plastyczne (historia sztuki)

20

125 zł

Sekcja humanistyczna. Kultura języka

20

125 zł

Spotkania z literaturą

20

125 zł

Rysunek

20  130 zł 

Sekcja komputerowa

20

130 zł

Trening pamięci

20 125 zł

Komunikacja i asertywność

20

125 zł

Komunikacja interpersonalna

20

125 zł

 

   


Na pisemny wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności w systemie ratalnym.

PROMOCJE:

Promocja "PO ZNAJOMOŚCI"

 • każdy dotychczasowy słuchacz, który podczas zapisu przyprowadzi nową osobę otrzyma BONUS 30 zł w OPŁACIE CZŁONKOWSKIEJ
 • nowa osoba zostanie jednocześnie ZWOLNIONA Z OPŁATY REKRUTACYJNEJ 20zł 

Zasady skorzystania z promocji

W każdy piątek o godzinie 10.00-11:30 zapraszamy na wykłady:

 

SEMESTR ZIMOWY:

6.10.2017 INAUGURACJA


13.10.2017 Motywy zachowań na polu walki.

prof. dr hab. Karol Olejnik

Historyk wojskowości, absolwent i od 1965 pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1984-1985 i 1990-1996 dziekan Wydziału Historycznego UAM. W latach 2008-2012 pełnił funkcję rektora Wyższej SZkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci).


20.10.2017 Muzyka a geny - czy jest tu jakiś związek?

prof. dr hab. n. med. Michał Witt

Profesor Witt od kilkunastu lat jest kierownikiem Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, gdzie w latach 1992-1998 sprawował także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu. Od 1999 r. prof. Witt pełni funkcję wicedyrektora do spraw naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 

27.10.2017 Stambuł - czyli nie mów kurdę, w Turcji KURDE.

Andrzej Pasławski

Znany naszym słuchaczom podróżnik z Krakowa, któy głównie ukochał sobie Bałkany, ale chętnie odwiedza też inne zakątki świata. 

 

10.11.2017 Odzyskać Kresy. Literacka mapa polskiej tożsamości zbiorowej.

prof. dr hab. Przemysław Czapliński

Profesor zwyczajny; historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM w Poznaniu). 


17.11.2017 Skarby filmoteki.

prof. dr hab. Marek Hendrykowski

Filmoznawca, wykładowca akademicki, badacz historii i kultury filmowej, medioznawca, teoretyk filmu, autor publikacji z zakresu filmoznawstwa. Współodkrywca najstarszego polskiego filmu fabularnego Pruska kultura (1908). Założyciel filmoznawstwa na UAM]. Były Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN. 


24.11.2017 Wkład Polaków w dzieło złamania szyfrów Enigmy i jego wpływ na losy II wojny światowej.

płk Jerzy Lelwic

Kustosz zbiorów specjalnych Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Współautor kilku wydawnictw poświęconych historii polskiej kryptologii, aktywny uczestnik konferencji i sesji naukowych związanych z tematyką łamania szyfrów Enigmy. Autor „Kalendarium z życia i działalności  M. Rejewskiego”, kilku wystaw oraz wielu artykułów prasowych. Zaangażowany propagator dorobku i znaczenia osiągnięć polskiego radiowywiadu.


1.12.2017 Kim jest człowiek w państwie Kimów? Prawa człowieka w Korei Północnej.

prof. UAM dr hab. Grażyna Strnad

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykłada także na Filologii Koreańskiej UAM w Poznaniu.


8.12.2017 Chrześcijaństwo - katolicy a protestanci. Wymiar etyczny, gospodarczy, doktrynalny.

prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

Profesor Janusz Wiśniewski jest kierownikiem Zakładu Filozofii Polityki. W 1973 r. ukończył matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM. Doktorat w zakresie filozofii obronił w roku 1978 na Wydziale Nauk Społecznych UAM. W 1990 r. uzyskał habilitację w zakresie filozofii i socjologii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od 1993 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.


15.12.2017 Witamina D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. 

dr Lucyna Woźnicka – Leśkiewicz

Doktor nauk medycznych i specjalista chorób wewnętrznych. Obecnie pracuje i specjalizuje się w dziedzinie kardiologii na Oddziale Klinicznym Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.


12.01.2018 Jak czytać etykiety?

dr Angelika Staszewska

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista w zakresie psychodietetyki, dietetyki oraz promocji zdrowia.


19.01.2018 Europa i jej inni. Żyd i Arab, żyd i muzułmanin.

dr Monika Bobako

Adiunkt w Pracowni Pytań Granicznych UAM.

 

26.01.2018 Nowe wartości i style życia w ponowoczesności.

dr Marta Majorczyk

Doktor Nauk Humanistycznych, pedagog, adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów, współautorka innowacyjnego kierunku Edukacja Prorozwojowa.

 

 

SEMESTR LETNI:

9.03.2018 Dlaczego im bardziej wierzymy w swoją odporność na reklamy - tym bardziej im ulegamy?

Maciej Kościelniak

Psycholog, coach, architekt. Specjalizuje się w szeroko rozumianej psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego oraz ekonomii behawioralnej. Interesuje go problematyka zmian w podatności na manipulacje konsumenckie na przestrzeni dorosłego życia – szczególnie w zakresie manipulacji kontekstem. Bada, w jaki sposób błędy poznawcze popełniane przez ludzi można wykorzystywać w procesie budowania polityki społecznej. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, umiejętności akademickich, pisania prac pod indywidualną opieką oraz metodologii badań psychologicznych i statystyki.

 

16.03.2018 O różnicy pomiędzy obyczajnością a moralnością.

Prof. dr hab. Karolina Cern

Dyrektor Instytutu Filozofii UAM ds. naukowych, zwiazana z Zakładem Etyki. Jej głóne zainteresowania badawcze to filozofia etyki, moralności oraz sfery ublicznej. 

 

23.03.2018 Sztuka plakatu.

Zdzisław Schubert

Twórca kolekcji plakatu w poznańskim Muzeum Narodowym; wykłada na studiach doktoranckich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji dotyczących plakatu.

 

6.04.2018 Dwory i pałace Wielkopolski.

dr Włodzimierz Łęcki

Doktor nauk technicznych, wojewoda poznański, senator Vkadencji, krajoznawca, wielki popularyzator i znawca Wielkopolski, auor licznych przewodników po województwie. 


13.04.2018 Prawa związane z nieruchomościami.

Sławomir Łakomy

Notariusz

 

20.04.2018 Wielkopolska droga do niepodległości w czasie zaborów.

dr Marek Rezler

Historyk specjalizujący się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku, biograf i publicysta regionalny.


27.04.2018 Nowe metody leczenia w kardiologii.

dr Małgorzata Duszyńska

Lekarz kardiolog, internista.

 

11.05.2018 Bajka o Internecie – trochę strasznie i z morałem.

dr inż. Robert Tomczak

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej CDV. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktorat poświęcony analizie złożonego sygnału akustycznego z wykorzystaniem sieci neuronowych obronił z wyróżnieniem w 2008 r. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i ich praktycznym wykorzystaniem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. Poza nauką, zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa oraz zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi.


18.05.2018 Na cienkim lodzie - rowerami po Grenlandii.

Jakub Rybicki

Podróżnik, fotograf, przejechał rowerem Bajkał, a następnie Grenlandię. Laureat wielu festiwali podróżniczych, konkursów fotograficznych i filmowych. Wydał książkę "Po Bajkale" oraz miał udział w dwóch zbiorowych pracach poświęconych podróżom i rowerom. Współpracuje jako dziennikarz m.in. z Wirtualną Polską, Onetem, magazynem Podróże, National Geoghraphic Traveler, Rowertour, Bikeboard, Magazynem Rowerowym, portalem podróżniczym Peron4

 

25.05.2018 Quo vadis, Polszczyzno?

dr hab. Michał Szczyszek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, w Zakłądzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. Zajmuje się zagadnieniami polszczyzny współczesnej, złąszcza jej słowotwórstwem oraz problematyką związaną z normą językową.


1.06.2018 ZAKOŃCZENIE


 

 • Uczestnictwo w wykładach możliwe jest za okazaniem ważnej legitymacji słuchacza Akademii III Wieku lub Akadmii Seniora w Puszczykowie. 
 • Opłata za jeden wykład dla osób, które nie są słuchaczami ATW wynosi 10 zł 

PROPOZYCJA SEKCJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

 

 
SEKCJA ilość godzin cena

Ikonopisanie - NOWOŚĆ

24 

250 zł

eSTS - eStrada Trochę Starszych - NOWOŚĆ
(warsztaty wokalno-instrumentalne) 

20

210 zł

Pracownia Rękodzieła Artystycznego - NOWOŚĆ 20  130 zł

Koło literackie - NOWOŚĆ

20  ---

Aqua gimnastyka 

10

150 zł

Gimnastyka z elementami jogi 

20

125 zł

Gimnastyka zdrowotna

10 100 zł 

Nordic Walking

20 125 zł

Taniec w kręgu

20

125 zł

Trening kondycji

20

125 zł

Tai chi

20 125 zł

Zumba Gold

10

100 zł

Brydż

20

125 zł 

Język angielski

20

140 zł

Język hiszpański

20

140 zł

Język niemiecki

20

140 zł

Język rosyjski

20

140 zł

Język włoski 

20

140 zł

Dzieje społeczno-polityczne Europy 

20

125 zł

Jak patrzeć na dzieło plastyczne (historia sztuki)

20

125 zł

Sekcja humanistyczna. Kultura języka

20

125 zł

Spotkania z literaturą

20

125 zł

Rysunek 20 130 zł

Sekcja komputerowa

20

130 zł

Trening pamięci

20

125 zł

Komunikacja i asertywność

20 

125 zł

Komunikacja interpersonalna

20

125 zł

 

 

 

 

<<Plan zajęć - PDF>>

 

 

 

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i obejmują w sumie 20 godz. dydaktycznych w semestrze (*z wyjątkami, 10 lub 24 godziny). Wszystkie sekcje zainteresowań są dodatkowo płatne. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uwaga!!!

Ze względu na różne propozycje prowadzących oraz konieczność zaplanowania ich w najbardziej dogodnych dla Słuchaczy ATW terminach plan zajęć może ulec zmianie. Zmiany w planie zaznaczone odrębnym kolorem.

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Dana sekcja zostanie uruchomiona, jeśli zbierze się minimalna, wymagana liczba uczestników.

 • Za sekcje uznaje się 14-osobową grupę. Na wniosek prowadzącego istnieje możliwość uruchomienia mniejszych grup.
  Ostateczna decyzja o uruchomieniu grupy nastąpi na pierwszych zajęciach.

 • Jeśli grupa nie zostanie uruchomiona, słuchacz otrzyma zwrot wpłaty.

 • Opis poszczególnych sekcji znajduje się w zakładce SEKCJE oraz jest do wglądu w Biurze ATW. 

 • Plan zajęć dostępny jest powyżej oraz na tablicach ogłoszeń ATW
  (w rotundzie i holu głównym).


Akademia Trzeciego Wieku

Collegium Da Vinci
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
parter, pokój R043

tel. 61 27 11 030, 031
e-mail: atw@cdv.pl 

Kierownik Biura Akademii Trzeciego Wieku: Anna Kowalska 

Biuro ATW czynne:

 • w okresie rekrutacji (4-29.09.2017 i 5.02-2.03.2018)
  poniedziałek - piątek 10:00-15:00
   
 • poza rekrutacją
  poniedziałek - piątek 9:00-13:00

Akademia Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na kursy, szkolenia i warsztaty o różnorodnej tematyce poszerzające wiedzę oraz umiejętności. Kursy realizowane są w przerwach międzysemetralnych:

 • kursy zimowe (styczeń, luty) 
 • kursy letnie (maj, czerwiec, wrzesień)

ZAPISY:

 • telefonicznie61 27 11 030, 031
 • mailowoatw@cdv.pl 
 • osobiście: Biuro ATW 

OPŁATY:

Płatności można dokonywać:

 • w formie gotówkowej w Biurze ATW, pok. R043
 • na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
31 1750 1019 0000 0000 1283 7917 (Raiffeisen Bank)
(z dopiskiem: zajęcia dodatkowe, nazwa kursu, imię i nazwisko)

 ZAJĘCIA DODATKOWE - WRZESIEŃ 2017

zajęcia

dzień 

godzina

prowadzący

terminy

cena

wymagana minimalna liczebność grupy

 Trening kondycji

poniedziałek 

 13:15-14:45   Adrianna
Lewandowska-Dudek
18.09, 25.09, 2.10   40,00 zł  14

 Gimnastyka z elemenatmi jogi

środa  11:00-12:15 Donata Janiszewska  20.09, 27.09, 4.10   40,00 zł   14
Zumba Gold środa   12:40-13:25 Monika Domagała  20.09, 27.09, 4.10  30,00 zł  14
             
             

 

Aktualności

WYJAZD INTEGRACYJNY 9-16.06.2018

Zapraszamy na wyjazd integracyjny w Łebie wraz z rodzinami i przyjaciółmi. 

czytaj więcej
Zaproszenie na Inaugurację

Zapraszamy 6 października 2017 roku na Inaugurację Nowego Roku Akdemickiego 2017/18 Akademii III Wieku.

czytaj więcej
WYJAZD INTEGRACYJNY 2-9.09.2017

Zapraszamy na wyjazd integracyjny w Łebie wraz z rodzinami i przyjaciółmi. 

czytaj więcej
Jubileusz 10-lecia ATW

Jubileusz 10-lecia Akademii III Wieku

Galeria zdjęć

25.04.2017 

czytaj więcej
Zniżki na koncerty i spektakle

Specjalna OFERTA RABATOWA tylko dla słuchaczy ATW Collegium Da Vinci

czytaj więcej
Zbieranie plastikowych nakrętek

Akademia Trzeciego Wieku oraz Collegium Da Vinci zaprasza do udziału akcji charytatywnej!

czytaj więcej