Absolwenci

Badania losów zawodowych

Monitorowanie losów zawodowych naszych absolwentów jest jedną z najlepszych metod na weryfikację procesu i efektów kształcenia. Dlatego też Biuro Karier CDV w lutym 2013 roku przeprowadziło takie badania wśród absolwentów z roczników 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Pozyskane dane zawierają bardzo cenne informacje na temat poszczególnych kierunków studiów, treści i efektów kształcenia. Dzięki tym informacjom wiemy również jak nasi absolwenci radzą sobie na rynku pracy i jak zdobyta podczas studiów wiedza pomogła im w znalezieniu lub zmianie zatrudnienia.

Te doświadczenia przyczyniły się do stworzenia systemu monitoringu karier zawodowych absolwentów, który obecnie wdrażamy. Korzystając z uzyskanej wiedzy oraz opierając się o ustawowe zapisy chcemy weryfikować naszą ofertę dydaktyczną również w oparciu o opinie naszych absolwentów, którzy wykorzystują uzyskane u nas wiedzę, umiejętności i kompetencje w swojej pracy zawodowej.

 

Zjazdy Absolwentów

Czas ukończenia studiów i odebrania dyplomu to nie jest moment na zarwanie więzi z naszym absolwentem. Nie w WSNHiD.

Biuro Karier w trosce o przyszłość zawodową absolwentów pragnie podtrzymywać wypracowane podczas studiów kontakty i nawiązane znajomości. Wspierając osoby kończące studia w wejściu na rynek pracy wychodzimy również z inicjatywą organizowania wspólnych spotkań w nieco innym wymiarze. Cykliczne Zjazdy Absolwentów WSNHiD mają na celu podtrzymywanie relacji, wspólną zabawę, zdobycie wiedzy na temat pracy zawodowej ale również możliwość podjęcia współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć zarówno z Uczelnią jak i innymi absolwentami.

Zjazdy Absolwentów są dla nas możliwością wymiany doświadczeń i miejscem na nieformalne spotkania, które z czasem mogą przerodzić się w biznes.

Pierwszy Zjazd Absolwentów zorganizowaliśmy w lutym 2011 roku, kolejny rok później. Zebrane opinie, frekwencja i dobra atmosfera pomogły nam podjąć decyzję o tym, aby zjazdy odbywały się cyklicznie, każdego roku.

Dlatego też drogi Absolwencie moment odebrania w dziekanacie dyplomu ukończenia studiów to nie koniec – to zupełnie nowy początek! Wpisz Zjazd Absolwentów na stałe do swojego kalendarza. Do zobaczenia.