Prelegenci

Startup

Dr Michael Corso

Dyrektor akademicki w Instytucie Quaglia, zajmuje się badaniami studenckich aspiracji. W swojej ponad 25 – letniej karierze był wychowawcą i nauczycielem na każdym poziomie edukacji – od przedszkola do szkoły wyższej. W trakcie długoletniej działalności na polu edukacyjnym uświadamiał, że aby poprawić lub zmienić jakość nauczania należy zacząć od odpowiedniego kształcenia i szkolenia nauczycieli. Jest specjalistą w zakresie współczesnej filozofii edukacji i teorii poznania. Wierzy, że studenci są ambasadorami własnej nauki, co daje mu podstawę do badań studenckich aspiracji.

 

 

Dagmara Nickel

Hanna Kubiak

Psycholog, doktor nauk pedagogicznych. Interesuje się zaburzeniami w rozwoju u dzieci i młodzieży, rodzinami z dziećmi o zaburzonym przebiegu rozwoju. Od lat prowadzi warsztaty tematyczne oraz rozwoju osobistego dla rodziców i nauczycieli.  Zajmuje się diagnozą rozwojowa niemowląt i małych dzieci, diagnozą nadpobudliwości psychoruchowej, konsultowaniem problemów rozwojowych, wychowawczych i rodzinnych. 

Pracownik naukowy i dydaktyczny, autorka naukowych i popularnonaukowych książek i artykułów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Obecnie w trakcie czteroletnich studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

 

Dagmara Nickel

Joanna Stroemich  

Psycholog, autorka i pomysłodawczyni  wielu projektów i programów edukacyjnych oraz profilaktycznych wprowadzonych w placówkach poznańskich. Dwukrotnie nagrodzona nagrodą Prezydenta Miasta Poznania. Od 18 lat pracuje w szkole, a od 5 lat również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie jest psychologiem szkolnym w Zespole Szkół Da Vinci, prowadzi zajęcia ze studentami pedagogiki WSNHiD i nauczycielami, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, szkoleniami rad pedagogicznych oraz rodziców.  Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii, diagnozy psychologicznej, interwencji kryzysowej, grupowych zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych z uczniami, studentami, rodzicami i nauczycielami. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i psychoprofilaktyki oraz szereg szkoleń terapeutycznych w tym szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji, Racjonalnej Terapii Zachowania i Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu wraz z programem  modyfikacji zachowań  trudnych „Dam Radę”. Posiada certyfikat terapeuty metodą  EEG biofeedbackI stopnia.  Uzyskała kwalifikacje Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE). 

 

Startup

Marta Holeksa

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, magister wychowania muzycznego, absolwentka szkoły muzycznej I i II stopnia w klasie rytmiki i śpiewu. Jest certyfikowaną arteterapeutką, członkiem Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół możliwości wykorzystania różnych dziedzin sztuki  w diagnozie, profilaktyce, edukacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Od niedawna, łącząc  działania artystyczne z technikami coachingowymi, eksperymentuje z artcoachingiem poszukując nowych sposobów niesienia pomocy i wsparcia osobom, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, odkryć swój potencjał, pokonać wewnętrzne ograniczenia, wzbudzić motywację do działania, wzmocnić autodeterminację, określić aspiracje i wyznaczyć sobie  nowe cele oraz najbardziej skuteczne drogi ich osiągania, a także rozwinąć własną kreatywność przekładającą się na twórcze rozwiązywanie życiowych problemów. Prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu, arteterapii, artcoachingu, psychoedukacji pozytywnej, relaksacji, budowania motywacji, wypalenia zawodowego i umiejętności wychowawczych. Autorka i współautorka wielu artykułów, książek i projektów naukowo-badawczych poświęconych powyższej tematyce. Sama również brała udział w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i treningach, np.: muzykoterapii, choreoterapii, interwencji kryzysowej, kreatywności i twórczości, nieustannie doskonaląc swoje kompetencje. Obecnie podjęła również studia psychologiczne na poznańskim Wydziale Zamiejscowym SWPS w Warszawie.

 

Startup

Alicja Łozińska

Absolwentka UAM w Poznani.  Od 2002 roku pracuje jako nauczyciel języka angielskiego, głównie z młodzieżą w wieku gimnazjalnym. Uczestniczka oraz trenerka w ramach międzynarodowych projektów koordynowanych przez British Council, m.in. Dreams&Teams oraz Connecting Classrooms. Współautorka wielu projektów edukacyjno-wychowawczych. Ukończyła podyplomowe studia coachingowe na SWPS w Poznaniu. Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach Da Vinci przy WSNHiD (na co dzień wykorzystuje metody coachingowe do pracy indywidualnej z nauczycielami i uczniami oraz w ramach warsztatów grupowych). Obecnie prowadzi coaching indywidualny i grupowy dla dorosłych i młodzieży.  

 

Patryk Strzelewicz

Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany socjoterapeuta i superwizor socjoterapii PTP, trener I stopnia PTP. Absolwentka psychologii UAM – specjalność kliniczna. Stosowne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała kończąc czteroletnią Szkołę Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP) – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Jako współpracownik merytoryczny KCP prowadzi zajęcia na studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Posiada doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej.

 

 

Startup

Joanna Nogaj

Psycholog, Certyfikowany Nauczyciel Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR), Nauczyciel Medytacji. Prowadzi indywidualne sesje mindfulness, konsultacje antystresowe, uczy technik relaksacji i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Ideę uważności stosuje w swoim codziennym życiu i przekazuje ją innym. Współprowadzi projekt Uważnie Jemy, w którym wraz z diet coachem promuje ideę uważnego i zdrowego jedzenia www.uwazniejemy.pl. Od lat związana jest z branżą wellness. Organizuje warsztaty oraz eventy związane ze zdrowym, holistycznym stylem życia. Pisze artykuły do prasy i mediów internetowych. Pragnie zaszczepić w Polakach umiejętność świadomego i uważnego życia oraz radość, jaką niesie dbanie o swoje dobre samopoczucie. Współpracuje z dietetykami, masażystami, coachami, psychoterapeutami oraz instruktorami jogi i innych form aktywności fizycznej. 

Patryk Strzelewicz

Wojciech  Gorzelanny 

Inspirujący coach, wykwalifikowany trener, doświadczony pedagog - terapeuta, prowadzący szkolenia i warsztaty z zakresu technik uczenia się i radzenia sobie ze stresem, psychoedukacji, coachingu edukacyjnego. Konsultant i doradca klienta - kształcenie i rozwijanie relacji interpersonalnych oraz doskonalenie umiejętności tworzenia warunków dla dobrego doświadczania siebie i innych w interakcjach społecznych przy zapewnieniu najwyższych europejskich standardów